มี.ค.
05

ขอขอบคุณ  รพสต น้ำปาย มากๆในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำเดือน ครั้งนี้

ดำเนินการได้พร้อมมาก   เยี่ยมเลยครับ

ก.พ.
24

ประชาสัมพันธ์ ก้าวท้าใจ season3 ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชราชการ กลุ่ม ชมรม อสม ประชาชนแม่จริมทุกท่าน ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายร่วมกัน โดยสมัครผ่านเวปไซด์ และมีเสื้อสวยมาก ขายด้วยครับ ตาม QR code

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •