ฉลองชัย สิทธิวัง's page

ก.ย.
23

เม.ย.
15

มี.ค.
05

ขอขอบคุณ  รพสต น้ำปาย มากๆในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำเดือน ครั้งนี้

ดำเนินการได้พร้อมมาก   เยี่ยมเลยครับ

ก.พ.
24

ก.พ.
24

ประชาสัมพันธ์ ก้าวท้าใจ season3 ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชราชการ กลุ่ม ชมรม อสม ประชาชนแม่จริมทุกท่าน ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายร่วมกัน โดยสมัครผ่านเวปไซด์ และมีเสื้อสวยมาก ขายด้วยครับ ตาม QR code

ก.พ.
22

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •