Archive for พฤศจิกายน 17th, 2021
พ.ย.
17

            ‘(ศปก.)อำเภอแม่จริม‘ ลงพื้นที่ประเมินตรวจ ATK อุทยานแห้งชาติแม่จริม
ไม่พบจนท.ติดเชื้อ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา09.00 น. นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม หัวหน้า(ศปก.)อำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายฉลองชัย  สิทธิวัง สาธารณสุขอำเภอแม่จริม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และทีม รพสต.ดำเนินการสุ่มตรวจ  ATK 20 % พร้อมประเมินสถานประกอบการ  CFS แหล่งท่องเที่ยวและที่พัก “อุทยานแห่งชาติแม่จริม” เป้าหมายATK เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมจำนวน 15 คน ผลการตรวจพบ  เป็นผลลบ  100 %  และผ่านเกณฑ์ประเมิน CFS ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ที่ยั่งยืน รับการเปิดเมืองการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติแม่จริมเป็นอย่างดี

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •