ก.ย.
13

8.1 บันทึกข้อความ ดีเด่น ดีมาก

8.1 บันทึกข้อความ ดีเด่น ดีมาก14มิย

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีรอบ1 ปี65

8.2 สสจ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

8.3 บันทึกข้อความ แจ้ง รพสต ดีเด่น ดีมาก 14มิย65

8.3 บันทึกข้อความ แจ้ง รพสต ดีเด่น ดีมาก

8.4 เผยแพร่เวปไซด์ ไตร4 สสจ แจ้ง ดีเด่น ดีมาก 1-2565 7มิย65

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •