มี.ค.
25

2.2 นโยบายหน่วยงานคุณธรรม- OK

MOIT1-1 บันทึกข้อความลงนามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด

MOIT1-2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด -OK

MOIT1-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร1

MOIT1-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไตร2

MOIT2-1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคลของหน่วยงาน

MOIT2-2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

MOIT2-2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

MOIT2-3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •