Archive for the ‘ข่าวสาร’ Category

มี.ค.
05

ขอขอบคุณ  รพสต น้ำปาย มากๆในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำเดือน ครั้งนี้

ดำเนินการได้พร้อมมาก   เยี่ยมเลยครับ

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •