เม.ย.
27

🗓️วันที่ 27 เมษายน 2565
🕑เวลา 12.00 น.
😷ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
🔸ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 157 ราย
🔸ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,139 ราย
📌 ข้อปฎิบัติหลังสงกรานต์
🔸ให้สังเกตอาการตนเองและครอบครัว 7 วัน
🔸งดพบปะผู้คน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
🔸หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที
🔸ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

💌ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •