ต.ค.
21

🗓️วันที่ 20 ตุลาคม 2564  เวลา 20.00 น.

📌ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด
✍️ผู้ป่วยสะสม 2,401 ราย
💝ท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 💯
👉เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปที่คนแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปฎิบัติตามมาตรการของสถานที่ไปอย่างเคร่งครัด
💌ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่า

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •