ต.ค.
20

🗓️วันที่ 19 ตุลาคม 2564 🕑เวลา 20.00 น.

💝ท่องเที่ยววิถีใหม่ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ป้องกันตนเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 💯
👉เว้นระยะห่าง ใส่แมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปที่คนแออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปฎิบัติตามมาตรการของสถานที่ไปอย่างเคร่งครัด
💌ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคโควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •