พ.ย.
17

            ‘(ศปก.)อำเภอแม่จริม‘ ลงพื้นที่ประเมินตรวจ ATK อุทยานแห้งชาติแม่จริม
ไม่พบจนท.ติดเชื้อ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา09.00 น. นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่จริม หัวหน้า(ศปก.)อำเภอแม่จริม มอบหมายให้ นายฉลองชัย  สิทธิวัง สาธารณสุขอำเภอแม่จริม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และทีม รพสต.ดำเนินการสุ่มตรวจ  ATK 20 % พร้อมประเมินสถานประกอบการ  CFS แหล่งท่องเที่ยวและที่พัก “อุทยานแห่งชาติแม่จริม” เป้าหมายATK เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมจำนวน 15 คน ผลการตรวจพบ  เป็นผลลบ  100 %  และผ่านเกณฑ์ประเมิน CFS ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ที่ยั่งยืน รับการเปิดเมืองการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติแม่จริมเป็นอย่างดี

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •