มี.ค.
05

ขอขอบคุณ  รพสต น้ำปาย มากๆในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำเดือน ครั้งนี้

ดำเนินการได้พร้อมมาก   เยี่ยมเลยครับ

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •