ก.พ.
24

ประชาสัมพันธ์ ก้าวท้าใจ season3 ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชราชการ กลุ่ม ชมรม อสม ประชาชนแม่จริมทุกท่าน ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพออกกำลังกายร่วมกัน โดยสมัครผ่านเวปไซด์ และมีเสื้อสวยมาก ขายด้วยครับ ตาม QR code

Add reply

  •  

    นายฉลองชัย สิทธิวัง
    สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     

  •